• ZAPISY BĘDĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET – do dnia 2 sierpnia br. Nie będzie możliwe zapisywanie się w trakcie pielgrzymki – na trasie. Ze względu na ograniczenia liczby pielgrzymów musimy wiedzieć wcześniej ile osób zamierza pielgrzymować – nawet jeśli do pielgrzymki dołączą z opóźnieniem.
  • w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie mające jakichkolwiek objawów chorobowych,
  • w grupie może pielgrzymować ograniczona liczba osób – do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione,
  • każdy pielgrzym podpisuje OŚWIADCZENIE o zobowiązaniu się do przestrzegania w trakcie pielgrzymki obowiązujących reżimów epidemicznych i oświadcza, że w razie ich naruszenia ponosi odpowiedzialność prawną. Oświadczenie to zawiera również zgodę na codzienny pomiar temperatury. Podpisane oświadczenie przekazuje do sekretariatu pielgrzymki, aby otrzymać identyfikator i znaczek pielgrzymkowy
  • Uzupełnienie formalności, odbiór identyfikatorów oraz zostawienie bagaży będzie możliwe 5 sierpnia w Radomiu przy kościele Farnym (parafia św. Jana Chrzciciela) ul. Rwańska 6 – w salce duszpasterskiej, w godz. 1300 – 2030. Bagaże będzie można zostawić również 6 sierpnia przed wyruszeniem pielgrzymki.
  • Przy odbiorze identyfikatora należy uzupełnić aktualne dane osobowe (łącznie z numerem PESEL) i wpłacić ofiarę na pokrycie kosztów pielgrzymki – jeśli nie została w całości wpłacona na konto.
  • Każda osoba niepełnoletnia, zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego, powinna przedstawić pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów