Niech podjęty trud wędrówki, wspólna modlitwa, głoszone Słowo Boże i rozważania przyczynią się do odnowienia wiary, a może nawet odnalezienia nieco zagubione drogi do Boga. Tegoroczne hasło „Z Maryją idźmy w pokoju Chrystusa” w sposób szczególny kieruje nasze myśli i intencje w stronę naszych braci i sióstr, którzy dotknięci są wojną na Ukrainie i wszędzie, gdzie toczą się walki, giną niewinni ludzie i niszczony jest dorobek życia.

Grupa 6 wychodzi o godz. 730 sprzed kościoła Farnego (św. Jana Chrzciciela) ul. Rwańska 6. Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki zostanie odprawiona – jak przed pandemią – przy Seminarium ul. Młyńska o godz. 930.  Bardzo proszę, aby zaglądać na naszą stronę internetową i Facebooka, gdzie będą zamieszczane wszystkie bieżące informacje.

Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą pobrać i wypełnić formularz zgody rodziców lub opiekunów!

ZAPISZ SIĘ TUTAJ