Pielgrzymka Radomska 6-13 sierpnia 2022

Grupa 6 Sercańska

W tym roku - już bez żadnych ograniczeń spowodowanych pandemią - wyruszamy na pielgrzymi szlak, aby przeżyć nasze „rekolekcje w drodze”. Zapraszam wszystkich pielgrzymów do wspólnego podążania na Jasną Górę razem z Grupą 6 Sercańską. Mamy za co dziękować, ale też pewnie nie brakuje spraw, które chcielibyśmy zamieść do tronu Matki Bożej. Niech podjęty trud wędrówki, wspólna modlitwa, głoszone Słowo Boże i rozważania przyczynią się do odnowienia wiary, a może nawet odnalezienia nieco zagubione drogi do Boga. Tegoroczne hasło „Z Maryją idźmy w pokoju Chrystusa” w sposób szczególny kieruje nasze myśli i intencje w stronę naszych braci i sióstr, którzy dotknięci są wojną na Ukrainie i wszędzie, gdzie toczą się walki, giną niewinni ludzie i niszczony jest dorobek życia.

Grupa 6 wychodzi o godz. 730 sprzed kościoła Farnego (św. Jana Chrzciciela) ul. Rwańska 6. Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki zostanie odprawiona – jak przed pandemią – przy Seminarium ul. Młyńska o godz. 930.  Bardzo proszę, aby zaglądać na naszą stronę internetową i Facebooka, gdzie będą zamieszczane wszystkie bieżące informacje.

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

Korzystając z pewnych doświadczeń zdobytych w minionych latach, a zwłaszcza w czasie pandemii, podajemy niezbędne informacje, które porządkują organizację pielgrzymki oraz ułatwiają przeżycie rekolekcji w drodze. Dla tych, którzy nie będą mogli wyruszyć na pielgrzymi szlak, będzie możliwość pielgrzymowania duchowego przez codzienne transmisje Radia Profeto i media społecznościowe.

CO ZABRAĆ I JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Dla wszystkich uczestników będą - jak zawsze - przygotowywane obiady. Jednak nie będzie możliwości korzystania ze wspólnych naczyń i sztućców! Każdy pielgrzym musi zabrać ze sobą własną menażkę lub miseczkę, kubek i sztućce, a po posiłku powinien osobiście je umyć i przechowywać we własnym bagażu. W razie konieczności mogą zostać wypożyczone kubki i miseczki, o które każdy będzie musiał zadbać od początku do końca pielgrzymki.

Śniadania i kolacje przygotowujemy we własnym zakresie. Kuchnia zapewni chleb, herbatę i kawę. Inne artykuły żywnościowe będą do nabycia w naszym sklepiku pielgrzymkowym – nie jest to forma pielgrzymkowego handlu obwoźnego, ale powadzą go sami pielgrzymi Grupy 6 Sercańskiej.

Zabieramy ze sobą:

- własny namioty, śpiwór, materac lub karimatę – nie będzie możliwości spania w namiotach zbiorowych, w remizach i u gospodarzy,

- własną menażkę lub miseczkę, kubek i sztućce,

- środki higieny osobistej,

- osobiste miski do mycia, zapakowane oddzielnie w worek foliowy – nie będzie wspólnych misek do mycia,

- niezbędne dla siebie lekarstwa,

- wygodne, mocne i rozchodzone buty, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy, 

- osoby grające instrumenty muzyczne,

- różaniec i śpiewnik,

- osoby niepełnoletnie pisemną zgodę rodziców.

ZAPISY BĘDĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET – do dnia 2 sierpnia br. Doświadczenie z pandemii pokazało, że taki sposób jest możliwy i zdecydowanie ułatwia lepszą organizację całej logistyki. Nawet jeśli ktoś planuje uczestniczyć tylko częściowo w pielgrzymce nie będzie mógł zapisać się w trakcie pielgrzymki – na trasie.

Zapis zostanie potwierdzony po uiszczeniu opłaty na konto (warto skorzystać z systemu szybkich płatności)

Uzupełnienie formalności, odbiór identyfikatorów oraz zostawienie bagaży będzie możliwe 5 sierpnia w Radomiu przy kościele Farnym (parafia św. Jana Chrzciciela) ul. Rwańska 6 – w salce duszpasterskiej, w godz. 1300 – 2030. Bagaże będzie można zostawić również 6 sierpnia przed wyruszeniem Grupy 6 spod Fary.

Przy odbiorze identyfikatora należy uzupełnić aktualne dane osobowe (łącznie z numerem PESEL) i wpłacić ofiarę na pokrycie kosztów pielgrzymki – jeśli nie została w całości wpłacona na konto.

Każda osoba niepełnoletnia, zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego, powinna przedstawić pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

W TRAKCIE DROGI 

Wskazania duchowe

Pielgrzymka ma charakter modlitewny i pokutny. Są to rekolekcje w drodze. Pielgrzymi uczestniczą we wszystkich ćwiczeniach duchownych, których zwieńczeniem jest pragnienie nawrócenia i przemiany. Pomocą w dobrym przeżyciu tych rekolekcji będą:

- Msze św. i Apele Jasnogórskie – transmitowane „na żywo” w Radiu Profeto,

- codzienna Adoracja Najśw. Sakramentu – w odwiedzanych po drodze kościołach,

- konferencje duchowe – retransmitowane w Radiu Profeto,

- modlitwy wspólnotowe,

- możliwość korzystania z sakramentu pokuty w trakcie drogi i w czasie Adoracji,

- możliwość osobistej rozmowy z kapłanami idącymi w grupie,

- dla pielgrzymów duchowych pozostających w domach codzienne „Studio pielgrzymkowe” po Apelu Jasnogórskim.

Postawa pielgrzyma

- zwracamy się do siebie: "Siostro", "Bracie",

- obowiązuje strój stosowny dla pielgrzyma (warto odróżnić wydarzenie religijne jakim jest pielgrzymka, od zwykłego biwaku, czy też wyjścia na plażę),

- obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, posiadania i używania innych środków odurzających,

- ograniczamy korzystanie z telefonów komórkowych,

- dbamy o środowisko naturalne zostawiając po sobie czystość i porządek.

Sprawy organizacyjne

Dostosowanie się do poniższych zasad proszę potraktować jako wyraz odpowiedzialności. Taka odpowiedzialność wypływa z szacunku i miłości do Boga i bliźnich. Niech zatem przyjęcie wspólnych zasad pielgrzymowania będzie dla wszystkich wyrazem takiego właśnie szacunku i miłości.

- na trasie poruszamy się za znakiem krzyża,

- pątnicy mają obowiązek posiadania karty uczestnictwa (identyfikatora) i noszenia go w widocznym miejscu,

- zakazane jest nocowanie kobiet i mężczyzn w jednym namiocie (wyjątek stanowią małżeństwa),

- nie będzie możliwości nocowania w namiotach zbiorowych,

- do dyspozycji pielgrzymów będą toalety przenośne, ustawiane w miejscach obiadów i noclegów,

- nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce,

- nieprzestrzeganie regulaminu może być podstawą do usunięcia pątnika z pielgrzymki.

KOSZT PIELGRZYMKI

- osoby dorosłe – 250 zł

- młodzież ucząca się i studiująca – 200 zł

- dzieci (6-12 lat) – 150 zł

- dzieci do 6 lat – bezpłatnie

- rodzeństwo obejmuje zniżka 30 zł. (Uwaga! Żniżka dotyczy rodzeństwa powyżej 12 roku życia, o ile nie są studentami. W przypadku, gdy jedna lub więcej osoób z rodzeństwa studiuje, opcja ta dot. osób nie studiujących, a studenci wybierają pakiet "młodzież".)

W koszty pielgrzymki wliczone są: niezbędnik pielgrzyma (identyfikator, znaczek, informator, ubezpieczenie), transport bagaży, pola namiotowe, prąd i wodę oraz wyżywienie (obiad, chleb, herbatę lub kawę).

Wpłat można dokonać przez szybkie płatności w serwisie rekolekcje24.info, lub na konto bankowe: Sławomir Knopik, 55116022020000000030224917.

TRASA PIELGRZYMKI

6.VIII  RADOM – Kowala – las za Kowalą – Orońsko –

           ŁAZISKA → Trasa  długości 26 km.

           - wyjście z Radomia o godz. 730 sprzed kościoła św. Jana (Fara) ul. Rwańska 6

           - Msza św. - Seminarium Duchowne w Radomiu, ul. Młyńska 23/25, godz. 9.30

7.VIII  ŁAZISKA – Wysoka – Ostałów – Broniów – Cukrówka – Chlewiska –

           ALEKSANDRÓW →   Trasa  długości 26 km.

8.VIII  ALEKSANDRÓW – Huta – Antoniów – Niekłań – Stąporków – Czarniecka Góra –

           BŁOTNICA → Trasa długości 25 km.

9.VIII  BŁOTNICA – Przyłogi – Królewiec – Smyków – Kozłów – Górniki – Radoszyce –

           GRODZISKO → Trasa długości 28 km.

10.VIII  GRODZISKO – Słupia – las przed Olesznem – Oleszno –

              CHOTÓW → Trasa długości 24 km.

11.VIII  CHOTÓW – Włoszczowa – Łachów – Załęże – Okołowice –

              ŁYSINY → Trasa długości 30 km.

12.VIII  ŁYSINY – Rogaczew – św. Anna – Wola Mokrzeska – Groby Pątnicze –

             KRASICE → Trasa długości 26 km.

13.VIII KRASICE – Mstów Źródła  – Przeprośna Górka – Mirów –

             JASNA GÓRA ok. godz. 1500 → Trasa długości 25 km

            - Nabożeństwo godz. 1100 - Sanktuarium św. O. Pio

            - Msza św. na zakończenie pielgrzymki godz. 1930 – na wałach Jasnej Góry

Baza noclegowa i odbiór bagaży na Grabówce (za kościołem parafialnym pw. św. Franciszka, ul. Luba 26) – dojazd z Rynku Wieluńskiego autobusami komunikacji miejskiej lub pieszo w kierunku Wielunia (ul. Św. Rocha).