- osoby dorosłe – 250 zł

- młodzież ucząca się i studiująca – 200 zł

- dzieci (6-12 lat) – 150 zł

- dzieci do 6 lat – bezpłatnie

- rodzeństwo obejmuje zniżka 30 zł. (Uwaga! Żniżka dotyczy rodzeństwa powyżej 12 roku życia, o ile nie są studentami. W przypadku, gdy jedna lub więcej osoób z rodzeństwa studiuje, opcja ta dot. osób nie studiujących, a studenci wybierają pakiet "młodzież".)