Możliwość zapisania się na pielgrzymowanie z grupą 6. istnieje tylko w formie online przez stronę zapisów [kliknij tutaj], które potrwają do 3 sierpnia.

W tym roku prowadzić nas będzie hasło „Wierzę w Kościół Chrystusowy”Będziemy wspólnie modlić się za Kościół, ale też i pogłębiać nasze rozumienie wspólnoty, w której na mocy chrztu każdy uczestniczy i każdy jest za nią odpowiedzialny. Kościół to przecież nie tylko widzialna grupa osób zagubiona w doczesności – jak próbuje się ją często postrzegać, ale to Mistyczne Ciało Chrystusa, znajdujące swoje źródło w przebitym boku Jezusa i doświadczające tajemnicy wieczności.

Więcej informacji na temat zapisów i charakteru naszej grupy znajdziesz tutaj.