- Msze św. i Apele Jasnogórskie – transmitowane „na żywo” w Radiu Profeto,

- codzienna Adoracja Najśw. Sakramentu – w odwiedzanych po drodze kościołach,

- konferencje duchowe – retransmitowane w Radiu Profeto,

- modlitwy wspólnotowe,

- możliwość korzystania z sakramentu pokuty w trakcie drogi i w czasie Adoracji,

- możliwość osobistej rozmowy z kapłanami idącymi w grupie,

- dla pielgrzymów duchowych pozostających w domach codzienne „Studio pielgrzymkowe” po Apelu Jasnogórskim.

Postawa pielgrzyma

- zwracamy się do siebie: "Siostro", "Bracie",

- obowiązuje strój stosowny dla pielgrzyma (warto odróżnić wydarzenie religijne jakim jest pielgrzymka, od zwykłego biwaku, czy też wyjścia na plażę),

- obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, posiadania i używania innych środków odurzających,

- ograniczamy korzystanie z telefonów komórkowych,

- dbamy o środowisko naturalne zostawiając po sobie czystość i porządek.

Sprawy organizacyjne

Dostosowanie się do poniższych zasad proszę potraktować jako wyraz odpowiedzialności. Taka odpowiedzialność wypływa z szacunku i miłości do Boga i bliźnich. Niech zatem przyjęcie wspólnych zasad pielgrzymowania będzie dla wszystkich wyrazem takiego właśnie szacunku i miłości.

- na trasie poruszamy się za znakiem krzyża,

- pątnicy mają obowiązek posiadania karty uczestnictwa (identyfikatora) i noszenia go w widocznym miejscu,

- zakazane jest nocowanie kobiet i mężczyzn w jednym namiocie (wyjątek stanowią małżeństwa),

- nie będzie możliwości nocowania w namiotach zbiorowych,

- do dyspozycji pielgrzymów będą toalety przenośne, ustawiane w miejscach obiadów i noclegów,

- nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce,

- nieprzestrzeganie regulaminu może być podstawą do usunięcia pątnika z pielgrzymki.